meet the solvers


Usluge

Konzalting

 • Vođenje projekata
 • Priprema i provedba EU projekata
 • Usluge planiranja, praćenja i kontrole projekata
 • Investicijske studije i elaborati iz područja infrastrukturnih projekata
 • Aplikacije za financiranje infrastrukturnih projekata iz EU sredstava
 • Vještačenja u građevinarstvu i procjena nekretnina
 • Tehničko savjetovanje u građevinarstvu

Edukacije i treninzi

 • Upravljanje projektnim ciklusom i planiranje projekata
 • Planiranje, praćenje i kontrola projekata
 • Upravljanje komunikacijom u projektima
 • Upravljanje promjenama u projektima
 • Upravljanje komunikacijom u projektima
 • Upravljanje rizicima u projektima
 • Priprema za IPMA i PMI certifikaciju
 • Struktura i vrste EU fondova
 • Prijava projekata na EU fondove

SOLVERS

više od 20 godina iskustva u upravljanju projektima, edukaciji i pružanju konzultantskih usluga

Tomislav Rastovski

osnivač i direktor

Damir Butković

osnivač i direktor

Solvers društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge

Solvers d.o.o.

Ulica Pavla Štoosa 16
10000 Zagreb

e: info@solvers.hr
w: www.solvers.hr

OSNIVAČI / ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA:
Damir Butković i Tomislav Rastovski

Damir Butković:
e: db@solvers.hr
m: +385.98.791.294

Tomislav Rastovski:
e: tr@solvers.hr
m: +385.98.234.896

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

OIB: 93600756766
MBS: 081329979 

Temeljni kapital: 20 000,00
(uplaćen u cijelosti)

IBAN:
HR8524840081135172650
(Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb,
Magazinska cesta 69)